Lao Cha: aroma van de oudheid

Sergey Shevelev

Lao cha: aroma van de oudheid       In het Chinees betekent “lao” niet alleen “oud”, maar ook “geacht”, “eerbiedwaardig”. De Chinese cultuur kent al sinds de tijden van Confucius (551-479 v.Chr.) een innige relatie tot de oudheid, tot alles wat het “stempel des tijds” draagt. Daar is de Chinese beschaving overigens allesbehalve uniek in. Het besef van de waarde van cultuur als zodanig, en daarbij van al die voorwerpen die die cultuur vertegenwoordigen – van de werken der schone kunsten tot alledaagse gebruiksvoorwerpen, stille getuigen van voorbije tijdperken – is karakteristiek voor iedere beschaving in een bepaald stadium...

Read more