Teapot # 20690, jianshui ceramics, firing, 222 ml.

€640,00