Teapot # 20698, jianshui ceramics, firing, 150 ml.

€293,34