Teapot # 21634, yixing clay, wood firing, 176 ml.

€205,34