Teapot # 21652, yixing clay, wood firing, 176 ml.

€205,34