Teapot # 21670, yixing clay, wood firing, 170 ml.

€205,34