Cup # 20673, jianshui ceramics, firing, 74 ml.

€80,00