Gaiwan # 37429, yixing clay, 150 ml.

€19,30

Diameter: 91 mm.
Height: 103 mm.