Gundaobey (Pitcher) # 21629, yixing clay , 136 ml.

€58,67