Pitcher # 22623, jianshui ceramics, 190 ml.

€105,60