Teapot # 20258, wood firing, yixing clay, 255 ml.

€362,67