Teapot # 20658, jianshui ceramics, firing, 226 ml.

€640,00