Teapot # 21666, yixing clay, wood firing, 170 ml.

€205,34