Teapot # 26140, yixing clay, wood firing, 210 ml.

€172,00