Teapot # 33219, Zhonghua maifanshi stone, 240 ml.

€126,67
Tax included.