Teapot (moychay.ru) # 22714, jianshui ceramics, 160 ml.

€234,67
Tax included.