Teapot (moychay.ru) # 22730, jianshui ceramics, 190 ml.

€234,67