Teapot (moychay.ru) # 22741, jianshui ceramics, 200 ml.

€234,67
Tax included.