Teapot (moychay.ru) # 23028, jianshui ceramics, 330 ml.

€132,00
Tax included.