Teapot (moychay.ru) # 23033, jianshui ceramics, 225 ml.

€132,00