Teapot (moychay.ru) # 23034, jianshui ceramics, 180 ml.

€132,00