Teapot (moychay.ru) # 23571, jianshui ceramics, 165 ml.

€96,00
Tax included.