Teapot (moychay.ru) # 24868, jianshui ceramics, 220 ml.

€132,00