Pitcher (moychay.ru) # 23038, jianshui ceramics, 292 ml.

€66,00